Απαιτείται η ρύθμιση της ταυτότητας του χρήστη (βλ. Οδηγίες) για την αποστολή μηνυμάτων.

Οδηγίες Χρήσης του Webmail
Powered by Horde